Chính sách bảo mật

• Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Beliti bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà Beliti yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Beliti liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua và thuận tiện giao dịch cho Beliti.

• Đối với thành viên là khách hàng, trong quá trình giao dịch, thanh toán tại Beliti, Beliti chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

• Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Beliti về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Beliti sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

• Cung cấp các dịch vụ đến thành viên
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Beliti.
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
• Liên lạc và giải quyết với thành viêntrong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Beliti.

• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: thành viên có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của thành viên.

• Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Beliti thực hiện việc này.